skip to Main Content
Loft On The Road: Wat Er Kan Gebeuren Als We Worden Uitgenodigd… “Ik Zag De Deur Van De Hemel Openstaan”

Loft On The Road: wat er kan gebeuren als we worden uitgenodigd… “Ik zag de deur van de hemel openstaan”

Als je Loft Worship via mail of telefoon benaderd zul je kennismaken met onze Esther.
In overleg wordt er gekeken of Loft Worship passend is in de gewenste zetting en of het praktisch ook haalbaar is.
En dan is het zo ver. Het kan best spannend zijn om Loft Worship uit te nodigen, want dan nodig je automatisch ook de Heilige Geest uit.
En wat de Heilige Geest gaat doen, kun je niet altijd van te voren bedenken.
Peter Kruijt, voorganger van Heilig Kruiskerk, nodigde Loft Worship uit voor een BGavondfeest. Hij schrijft erover:
“Ik zag de deur van de hemel open staan” zegt Johannes als hem een blik in de hemel wordt gegund. Het zijn woorden die prachtig dat grensgebied beschrijven tussen hemel en aarde. Momenten waarin je opeens iets van Gods aanwezigheid proeft en je beseft dat het beter is dan alles wat het leven je kunt geven. ‘De deur van de hemel open’ wil zeggen dat je aan de ene kant volle bak bewust bent van jezelf en je omgeving: je bent op de aarde. Maar toch: God raakt je werkelijkheid aan en dringt door tot in je diepste wezen.
Ik had niet verwacht dat dit zou gebeuren tijdens het BGavondfeest. Het BGavondfeest was voor mij een cursus loslaten. Geen liturgie. Geen eindtijd. Geen vaste volgordes. Geen idee wat voor avond we zouden krijgen.
En nu de avond voorbij is kan ik nauwelijks omschrijven wat voor avond het geweest is, behalve dat de deur van de hemel open leek te gaan. Het ging geleidelijk. Stap voor stap. Uitnodiging voor uitnodiging ontstond de ruimte. Nieuwe ruimte Ruimte voor jong en oud om iets van God te ervaren. Ruimte om gebed te ontvangen. Ruimte om verdriet, verlangen of zorgen te delen met God. Ruimte om stil te worden, te knielen en nieuwe Adem te krijgen. God ontmoette ons in die ruimte en gaf Zichzelf.
De echo van de geweldige muziek zingt nog na, maar het ging daar niet om. De woorden van Jan-Marcel waren raak, maar het ging daar niet om. Het werd allemaal bijzaak omdat God er was. Omdat Zijn Geest aan het werk was en we de deur naar de hemel open zagen staan.”
Facebook Reactie
X